pour: TOI

Đá quý - Gemmology

Ðá ðýợc gọi là quý không phải vì giá trị kinh tế mà vì lòng ngýời yêu quý ðá.


Moonstone

Emeraude

Đá tương ứng với ngày sinh

Đá Opal - Vẻ đẹp không thể so sánh

Cơ bản về Vàng

Ký ức của đá